Marias lovsång

Maria sade: "Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid."

Fjärde advent

När fjärde ljuset tändes, vi höra löftets ord,
om Konungen som kommer, med frälsning till vår jord.
Här står nu 4 tända ljus, som lysa skall i alla hus,
nu är den långa väntans tid, snart kommer Julen god och blid!
 

Tredje advent

När tredje ljuset glimmar i kulen vintertid,
vi höra julens klockor som bringa fröjd och frid.
 
 

Liten Lucia vill gärna häsapå.

  Under den mörkaste tiden på året kommer Lucia till oss med ljus och värme.

Hon bär bud om Kristus och ljuset påminner oss om Jesus som säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska aldrig vandra i mörker, utan ha livets ljus.

Lucia bär bud om hoppets och livets ljus. Det fina är att vi får ha Lucia som förebild och sprida detta ljus vidare ut i världen.

Ett ljus kan lysa upp ett mörkt rum, men vi ser här att många ljus kan lysa upp en hel kyrka. Att tända ett hoppets ljus kan lysa upp ett helt liv, men att tända tusen ljus kan lysa upp en hel värld.

I kväll får vi ta med oss ljuset ut i världen och på det ljuset kan vi sedan vara tändare åt många ljus. Och så får vi tillsammans sprida hoppets låga till människor som vi möter.

Nu tändas tusen juleljus.

 

Bo Setterlind skriver:

Låt inte mörkret hindra dig att söka ljuset!

Och när du funnit det, låt andra se, pröva, övertyga sig.

Vill du att ljus ska leva, tänd då hos andra samma längtan.

 

Tänd Frimodighetens ljus i rädslans mörker,

Tänd rättens ljus i korruptionens mörker,

Tänd trons ljus i förnekelsens mörker,

Tänd hoppets ljus i förtvivlans mörker,

Tänd kärlekens ljus i dödens mörker.

Tänd ljus!


Till Johanna 17år!

 
GRATTIS på födelsedagen!
 
 
 
 
 

Så var du plötsligt sjutton år; Kan nå'n förstå hur tiden går?
Nyss låg du här intill mitt bröst,
och lät din mamma ge dej tröst.
Men nu är du redan sjutton år.

Jag minns dom stunder som vi haft
av sorg och glädje, gråt och skratt.
Jag minns det som det var igår
var gång jag kysste bort en tår.
Men nu är du alltså sjutton år.

Vad fick du med dej ifrån mej?
Vad hann jag nå'nsin lära dej?
Kanhända det att jag älskar dej,
långt mer än jag nå'nsin älskat mej;
Också nu, när du är sjutton år?

Kanske du minns dom ord jag sagt
om hur man får en rofylld natt?
Man känner på sej i sin själ
om nå't man gjort en dag var fel;
Långt innan man blir sjutton år.

Så flyg, min älskling, flyg iväg.
Känn hur din egen vinge bär.
Var som du är, varthelst du går,
det är mitt allra sista råd;
Trots att du nu är sjutton år.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


Andra advent

Vi ser i andra ljuset en stjärna underbar,
som ger på tidens gåta, ett evighetens svar.
 
 

RSS 2.0